Trápení.cz

Trápení.cz

Stránky vzájemné podpory a pomoci

Nejste přihlášeni

#1 21.03.2022 19:48:33

markus
Člen
Registrován: 11.01.2018
Příspěvky: 40

Výjimečná analýza dění na Ukrajině z hlediska zákonů Božích

Výjimečná analýza dění na Ukrajině z hlediska zákonů Božích

   V první řadě chci zdůraznit, že jsem za mír a za co nejrychlejší ukončení války. O tom není ani těch nejmenších pochyb. Na druhé straně ale nemohu nevidět, jak se dění na Ukrajině rozvíjelo v rámci fungování Božích zákonů a postupně směřovalo k válce.

   Znalost těchto zákonů nám byla dána proto, abychom jejich respektováním spěli ke štěstí a míru. Jejich nerespektování je však cestou k neštěstí, tragédii a válce. Podívejme se proto nyní právě přes jejich optiku na postupný vývoj událostí na Ukrajině až k současnému válečnému konfliktu.

   Nedělej jiným to, co nechceš, aby jiní dělali tobě!

   Toto je základní zákon harmonického soužití mezi lidmi, který však byl na Ukrajině hrubě porušován, což nakonec vyvrcholilo tím, co se tam dnes děje. Neboť tento zákon v jeho negativním naplnění zní: budeš-li dělat jiným to, co bys nikdy nepřál sám sobě, dříve nebo později se nakonec i ty sám dostaneš do pozice, kdy i tobě budou dělat jiní to, co si nepřeješ.

   Po Majdanu vzplanulo na Ukrajině to nejtemnější, co se tam nacházelo. Neuvěřitelně vzplanula protiruská nenávist a aktivovaly se neofašistické síly, hlásící se k odkazu Stepana Bandery. A tyto síly začaly terorizovat rusky mluvící ukrajinské obyvatelstvo.

   V domě kultury v Oděse byli neofašistickými fanatiky zavražděni a upáleni etničtí Rusové, čímž byl vyslán ukrajinskému obyvatelstvu ruské národnosti jasný signál, co je asi tak čeká po Majdanu. Proto se ruské obyvatelstvo Krymu snažilo uniknout řádění banderovců uspořádáním referenda o připojení k Rusku, v němž 90 procent obyvatelstva vyslovilo svůj souhlas.

   A protože Krym se tímto způsobem dostal z dosahu nenávisti neofašistů, v tichosti tolerované ukrajinskou vládou, jejich nenávist se obrátila proti ruskojazyčnému obyvatelstvu v Doněcké a Luhanské republice. K jejich hranicím se začaly přesouvat polovojenské oddíly Pravého sektoru, jakým byl například oddíl Azov a jiné.

   Na základě událostí v Oděse se nedalo čekat nic dobrého, a proto se etničtí Rusové postavili se zbraní v ruce na ochranu svých holých životů. Západ, tiše ignorující vzestup neofašismu na Ukrajině nazval Rusy, bránící si holé životy pro ruskými separatisty. Putin mluvil o genocidě civilního obyvatelstva Luhanska a Doněcka, za co sklidil výsměch od nejvyšších představitelů Evropské unie. Ti tvrdili, že k žádné genocidě na východě Ukrajiny nedochází. Pravdou však je, že tamní obyvatelstvo bylo celých osm let ostřelováno ukrajinskou armádou, což mělo za následek smrt tisíců civilistů, žen a dětí. Kdo má silný žaludek, může se podívat na film, ukazující, co se tam dělo.

Solncepjok 2021 WEB-DL 1080p Titulky CZ - online ke zhlédnutí a stažení - Přehraj.to (prehrajto.cz)

   Nikdy nedělejte jiným to, co nechcete, aby jiní dělali vám!

   Ukrajinská vláda vedla osm let válku vůči vlastnímu obyvatelstvu, jehož největší vinou bylo to, že mluví rusky. A ukrajinský národ tiše ignoroval všechno, co se dělo na východě Ukrajiny.

   Další důležitý Boží zákon však říká, že kdo co zaseje, to i sklidí! Terminologií fyziky je tento zákon nazvaný zákonem akce a reakce: jaká je akce, taková je i reakce. Nebo ještě jinak vyjádřeno: kdo seje vítr, sklidí bouři!

   Kdo seje věci dobré, sklidí dobro! Kdo však seje věci špatné, sklidí zlo! Tímto nechci v žádném případě hájit válku, vedenou Ruskem. Chci jen poukázat na nezbytné příčinné souvislosti, protože vše v našem stvoření funguje na bázi příčiny a důsledku. Dnes se mluví o agresi Ruska, ale tuto agresi nelze vnímat jako nějaký izolovaný jev, který vznikl jen tak z ničeho. Je to jen důsledek, který má svou příčinu. Je to sklizeň, která je nevyhnutelným důsledkem předchozí setby.

   Kdyby Ukrajina i celý svět neignorovaly genocidu ukrajinského obyvatelstva ruské národnosti na východě Ukrajiny, mohlo být dnes všechno jiné. Ale protože to všichni ignorovali, to špatné, co se dělo v malém v Luhansku a v Doněcku se nyní děje ve velkém na celé Ukrajině. A děje se tak proto, že v našem stvoření platí železný Boží zákon, že není možné dlouhodobě dělat bližním to, co bychom si nepřáli, aby se dělo nám samotným, protože nakonec se i my sami dostaneme do stejné situace. Neboť v našem stvoření platí i druhý železný Pánův zákon, že každý nakonec sklidí to, co seje.

   Ukrajina a celý západní svět byly tolerantní k vlně vzestupu neonacismu na Ukrajině. Západní svět byl tolerantní k enormnímu vzestupu nenávisti vůči všemu ruskému na Ukrajině. Ukrajina a celý svět byly tolerantní k vraždění civilistů v Luhansku a Doněcku. A najednou je Ukrajina i celý svět zděšen, když zrnko vyrostlo v klas!

   Neboť tak, jako zrnko pšenice přináší klas, čili zmnohonásobení jediného zrnka, tolerance zla malých rozměrů musí nakonec nutně přinést zlo obrovských rozměrů. Zlu obrovských rozměrů by se dalo zabránit jedině tehdy, kdyby se netolerovalo, ba dokonce nepodporovalo zlo menších rozměrů, bolestně dopadající na naše bližní.

   A proto pamatujme a do hloubky duše a srdce si vepišme, že nikdy nesmíme dělat jiným, ba ani jen přát jiným to, co bychom si nepřáli pro sebe samé!

   A proto pamatujme a do hloubky duše a srdce si vepišme, že pouze to, co dnes sejeme můžeme v budoucnu sklízet!

   Kdo dnes seje toleranci, dobro, lásku a úctu ke všem lidem bez rozdílu, seje dobro, a proto může dobro očekávat.

   Kdo však seje nenávist, zlobu, rozdělení a rozeštvávání šíří zlo a jeho sklizeň bude hrozná.

   Dávejme si všichni obrovský pozor na tento železný Boží zákon, protože žijeme v době vrcholu proroky předpovězené očisty země, což znamená, že čas od setby ke sklizni se bude stále více zkracovat, až nakonec budou lidé bezprostředně zasahováni tím, co zaseli. Tím, co zaseli svými myšlenkami, city, emocemi, slovy, názory, postoji i činy. Ať už to bylo dobré, nebo špatné. To dobré všechny dobro jednající vysoce povznese, a to špatné všechny zlo jednající nakonec zničí.

   Dávejme si proto obrovský pozor na to, co dnes sejeme, protože zítra se to stane realitou, kterou budeme muset prožívat. Přesně tak, jak dnes prožívá Ukrajina to, co její vláda po Majdanu sela osm let charakterem své politiky.

Nepřipojen

Zápatí

Založeno na FluxBB | CZ a SK